Retención, ennakonpidätys

Maaliskuu 2022

Ammatinharjoittajien (profesionales) ja artistien (artísticas) toimialaryhmiin kuuluvat autonomot harjoittavat laskuillaan retencionia eli ennakkoveroa. Silloin kun lasku on osoitettu toiselle yrittäjälle (autonomolle) tai yritykselle, tulee laskulle lisätä retención-rivi.

Laskun loppusumma, jonka asiakas maksaa, on sama riippumatta siitä käytetäänkö laskulla retencionia vai ei. Tässä tapauksessa asiakas maksaa summan kahdessa osassa - ensin autonomolle tuote/palvelu + IVA - retención vastaavan määrän ja neljännesvuosi veroilmoitusten aikaan asiakas tilittää suoraan verottajalle retencionin määrän.

A                    Base 100,00
IVA 21% 21,00
Retención 15% 18,15
Total 102,85
B                    Base 100,00
IVA 21% 21,00
   
Total 121,00

Esimerkissä A laskulla harjoitetaan 15% retencionia, joka vähennetään tuotteen/palvelun verollisesta hinnasta. Asiakas maksaa autonomolle laskun total-rivin mukaisen summan 102,85€. Neljännesvuosi veroilmoituksen yhteydessä asiakas tilittää verottajalle 18,15€. Asiakkaan lopullinen maksettava summa laskusta on sama kuin tilanteessa B eli 121€.

Asiakas maksaa toisen sanoen autonomon tuloveroa ennakkoon ja tilittää sen suoraan verottajalle autonomon puolesta.

Huomioi, että molemmissa tilanteissa autonomon tulee tilittää arvonlisävero IVA verottajalle, jonka määrä on 21€.

Ennakonpidätyksen määrä %

Retención on yleisesti 15%. Uudet autonomot, jotka eivät ole harjoittaneet liiketoimintaa edellisenä vuonna, voivat käyttää laskuillaan 7% retencionia ensimmäisenä toimivuotenaan sekä kahtena seuraavana. Näin yrittäjällä on enemmän rahaa käytössä toimintansa alussa, mutta harjoittamalla alhaista ennakkoveroprosenttia siirretään verovelvollisuutta tulevaisuuteen.

Koska kyseessä on ennakkovero tulee tuloveron vuosiveroilmoituksen yhteydessä laskea autonomon todellinen veroprosentti ja maksaa tarvittaessa puuttuva määrä. Myös veronpalautus on mahdollinen. Veromätkyjä saa hyvin todennäköisesti käyttämällä laskulla 7% retencionia. Verovelvollisuus ei katoa ja veron joutuu maksamaan, aiemmin tai myöhemmin. 7% retención on vapaaehtoinen ja autonomo voi aina päättää itse käyttääkö tätä mahdollisuutta vai harjoittaako yleistä ennakkoveroa 15%.

Ennakkoveron tilittäminen

Autonomon ei tarvitse maksaa itse ennakkoveroa jos laskuttaa suurimmaksi osaksi vain yritysasiakkaita. Tällöin neljännesvuosi veroilmoituksissa tilitetään ainoastaan arvonlisävero verottajalle.

Kun yli 70% autonomon laskutuksesta on yrittäjille ja yrityksille osoitettua, jolloin laskuilla on harjoitettu retencionia, on autonomo vapautettu neljännesvuosi veroilmoituksen aikoihin tehtävästä oman tuloveron ennakkoveroilmoituksesta. Jos laskuja on osoitettu enemmän yksityisasiakkaille kun yritysasiakkaille, tulee ennakkoveroilmoitus tehdä normaalista. Ennakkoveroilmoituksessa huomioidaan myös yritysasiakkaiden tilitettävät ennakkoverot autonomon puolesta eikä autonomon tarvitse niitä maksaa.

Asiakkailta pyydetään vuosittain todistus verottajalle maksetuista ennakkoveroista (certificado de retenciones).

Mitä jos asiakas ei ole maksanut ennakkoveroa verottajalle autonomon puolesta?

Jos ja kun autonomo on käyttänyt retencionia laskuillaan oikein ja hoitanut muut velvollisuutensa, hätää ei ole. Ennakkoveron maksaminen on asiakkaan velvollisuus ja verottaja perii sen häneltä. Autonomo toimittaa verottajalle kaikki tarvittavat paperit todistaakseen että laskuilla on harjoitettu retencionia oikein sekä tositteet saaduista maksuista.

Milloin ennakkoveroa käytetään?

Velvollisuus harjoittaa retencionia laskuilla tai sen puuttuminen riippuu siitä, mikä toimiala autonomolle on ilmoitettu altan yhteydessä (modelo 036). Retencionin harjoittaminen silloin kun sitä ei kuulu tehdä on suuri virhe ja voi johtaa sakkoihin. Samoin sen harjoittamatta jättäminen kun yrittäjä on velvollinen lisäämään retencionin laskuilleen on virhe.

Jos asiakkaasi on yksityishenkilö, laskulle ei lisätä retencionia, sillä yksityishenkilöt eivät ole velvoitettuja tekemään vuosineljännes veroilmoituksia ja täten eivät pysty maksamaan veroasi ennakkoon. Myöskään ulkomaille myydyissä tuotteissa/palveluissa ei laskulla harjoiteta retencionia.

On myös muita tapauksia, joissa käytetään retencionia eli ennakkoveroa. Jos autonomolla on työntekijöitä, pidätetään heidän palkastaan vero. Tällöin autonomo on velvollinen maksamaan työntekijänsä ennakonpidätyksen verottajalle. Myös liiketilaa vuokratessa harjoitetaan retencionia. Autonomo maksaa vuokranantajalle vuokran + IVA - retención 19% verran kuussa ja tilittää neljännesvuosittain ennakkoveron (19%) suoraan verottajalle vuokranantajan puolesta.

Empresariales (yritys)ryhmään kuuluva autonomo ei lisää laskuilleen retencionia ja maksaa itse oman ennakkotuloveron joka neljännesvuosi.