Autonomomaksu uudistus

Elokuu 2022

Autonomomaksu uudistus

Mikä autonomoja koskeva uudistus?

Useiden kuukausien kestäneiden neuvottelujen jälkeen 1.1.2023 astuu voimaan uusi laki RDL 13/2022, joka koskee kaikkia autonomoja. Tällä hetkellä lähes 80% yrittäjistä maksaa alhaisinta mahdollista sosiaalimaksua ja tämä tulee muuttumaan.

Autonomojen liiton ATAn laskujen mukaan noin 75% yrittäjistä tulee maksamaan saman verran tai vähemmän kuin mitä he maksavat autonomomaksua tällä hetkellä ja loput 25%, noin 750.000 yrittäjää, joutuvat maksamaan enemmän kuin nyt.

Yrittäjät siirtyvät maksamaan kuukausittaista sosiaalimaksuaan nettotulojensa mukaan ja muutos astuu voiman asteittain yhdeksän vuoden ajan kunnes vuonna 2032 saavutetaan lopulliset taulukot. Autonomojen tulee arvioida uuden vuoden tai toiminnan alkaessa kuluvan kalenterivuoden tulot.

Tällä hetkellä on päätetty vuosien 2023, 2024 ja 2025 taulukot. Ennen vuotta 2026 hallitus kokoontuu uudestaan päivittämään sen hetkisiä taulukkoja.

Miten nettotulot lasketaan?

Nettotulot lasketaan vähentämällä kulut tuloista. Tuloiksi lasketaan kaikki yrittäjän ammatinharjoittamisesta saadut tulot.

Vähennyskelpoisiksi kuluiksi luokitellaan ne, jotka verottajakin kelpuuttaa: toimintaan kuuluvat ja välttämättömät kulut. Kulut tulee todistaa esimerkiksi yrittäjälle osoitetulla laskulla ja ne tulee kirjata kirjanpitoon. Katso täältä postaus vähennyskelpoisista kuluista.

Ei vähennyskelpoinen kulu tulee olemaan itse autonomomaksu. Sitä ei huomioida kun lasketaan nettotuloja sosiaalimaksun määrittelemiseksi.

Kun kaikki vuoden tulot ja vähennyskelpoiset kulut on laskettu ja tämän jälkeen kulut vähennetty tuloista voidaan tehdä vielä yksi vähennys. Autonomot voivat vähentää 7% ja yritysautonomot (autonomo societario) 3% vaikeasti selvitettäviä kuluja, joista ei tarvita laskua, kuittia tai mitään muutakaan todistetta. Seuraavaksi summa jaetaan 12, jotta saadaan selville kuukausittainen nettotulo joka määrää autonomomaksun suuruuden.

Yrittäjä, joka itsenäisen ammatinharjoittamisen lisäksi työskentelee palkkatöissä (pluriactividad) laskee nettotulonsa samanlailla kuin muut autonomot, huomioiden vain ammatinharjoittamisesta ansaitut tulot ja kulut nettotulojensa laskemisessa. Palkkatuloja ei tule huomioida.

15-osainen taulukko

Uusi laki sisältää progressiivisen maksutaulukon viidelletoista eri tuloluokalle. Yrittäjän tulee itse määritellä, tai arvioida, mihin taulukon osaan hänen nettotulot sijoittuvat. Arvio ilmoitetaan vuoden alussa sosiaaliviranomaisen nettipalvelussa ImportaSS.

Vuonna 2023 pienin autonomomaksu tulee olemaan 230 euroa niille yrittäjille joiden tulot jäävät alle 670 euron kuukaudessa. Suurin maksu on 500 euroa kun autonomo tienaa yli 6.000 euroa kuussa.

2023 2024 2025
Nettotulot/kk Autonomomaksu/kk
Alle 670€ 230 € 225 € 200 €
670€ - 900€ 260 € 250 € 220 €
900€ - 1.166,70€ 275 € 267 € 260 €
1.166,70€ - 1.300€ 291 € 291 € 291 €
1.300€ - 1.500€ 294 € 294 € 294 €
1.500€ - 1.700€ 294 € 294 € 294 €
1.700€ - 1.850€ 310 € 320 € 350 €
1.850€ - 2.030€ 315 € 325 € 370 €
2.030€ - 2.330€ 320 € 330 € 390 €
2.330€ - 2.760€ 330 € 340 € 415 €
2.760€ - 3.190€ 350 € 360 € 440 €
3.190€ - 3.620€ 370 € 380 € 465 €
3.620€ - 4.050€ 390 € 400 € 490 €
4.050€ - 6.000€ 420 € 450 € 530 €
Yli 6.000€ 500 € 530 € 590 €

Yrittäjä voi oikaista ennustettaan enintään kuusi kertaa vuodessa ja täten vaihtaa autonomomaksun määrää vastaamaan toteutunutta tai muuttunutta todellisuutta seuraavasti:

Miten tiedot tarkistetaan?

Sosiaaliviranomainen ja verottaja tulevat risteyttämään keskenään sisäisesti tarvittavat tiedot nettotulojen selvittämiseksi. Vuosittaisen tuloveron tekeminen tulee pakolliseksi kaikille autonomoille.

Tasoitus tehdään päättyneen vuoden seuraavina kuukausina. Tiedot tuloista ja kuluista kerätään per kalenterivuosi. Tästä johtuen autonomomaksu on alustava ja sitä oikaistaan tarvittaessa seuraavana vuonna tuloveroilmoituksen antamisen jälkeen.

Kun tuloveroilmoitus on annettu verottaja välittää tiedot sosiaaliviranomaiselle, joka tarkastaa että yrittäjän itse arvioimat ja maksamat autonomomaksut vastaavat todellisia tuloja. Jos tarkastuksessa ilmenee, että todelliset tulot olivat suuremmat kuin mitä autonomo on ilmoittanut ja joiden mukaan on maksanut sosiaalimaksuja, tulee erotus maksaa sosiaaliviranomaiselle. Jos taas autonomomaksuja on maksettu ylimääräistä, koska toteutuneet tulot ovat pienemmät kuin arvioidut tulot, palauttaa sosiaaliviranomainen liikamaksut.

Jos yrittäjä joutuu maksamaan sosiaaliviranomaiselle, tulee maksu tehdä ilmoitusta seuraavan kuukauden viimeiseen päivään mennessä, tällöin ei tarvitse maksaa viivästyskorkoa tai myöhästymismaksuja. Esimerkiksi, kun autonomo saa 15.6 ilmoituksen, että edellisen vuoden sosiaalimaksuja olisi kuulunut maksaa enemmän, yrittäjällä on 31.7 asti aikaa suorittaa nämä puuttuvat maksut.

Kun sosiaaliviranomainen palauttaa liikamaksut, on maksuaika huomattavasti suopeampi tälle. Seguridad Social palauttaa maksun ilman viivästyskorkoja ennen seuraavan vuoden 31.5 siitä vuodesta, jona verottaja ilmoittaa yrittäjän tiedot tälle. Toisin sanoen kun verottaja laittaa yrittäjän tiedot elokuussa 2023 vuoden 2022 tuloveroilmoituksesta, on sosiaaliviranomaisella palautusaikaa 31.5.2024 asti! Palautus on automaattinen eikä sitä tarvitse hakea.

Uusien yrittäjien Tarifa Plana etu

Ensi vuonna Tarifa Plana on 80€/kk uusille yrittäjille toiminnan ensimmäisten 12 kuukauden ajan. Etua voidaan nauttia myös seuraavat 12 kuukautta jos autonomon tulot ovat alle minimipalkan (SMI Salario Mínimo Interprofesional).

Ennen 1.1.2023, eli vuoden 2022 aikana ja sitä ennen aloittaneet yrittäjät, nauttivat tällä hetkellä voimassa olevan Tarifa Plana etunsa loppuun.

Autonomo societario

Autonomo societario, yritysautonomo tai toisin sanoen sellainen yrittäjä joka hallinnoi yritystä, maksaa hieman korkeampaa sosiaalimaksua tällä hetkellä kuin muut autonomot.

Ensi vuodesta lähtien yritysautonomolle asetetaan minimi autonomomaksu, joka on vuonna 2023 310€, vuonna 2024 320€ ja vuonna 2025 350€. Tämä minimimaksu oikeuttaa 1.000€:n ns. peruspalkkaan, base de cotización, jota käytetään sosiaalietuuksien maksamisen laskemiseen. Myös yritysautonomo maksaa sosiaalimaksuaan taulukon mukaan, mutta ei koskaan alle edellä mainittuja määriä.

Huomioi, että autonomo societario voi vähentää vain 3% vaikeasti selvitettäviä kuluja, toisin kuin muut autonomot jotka voivat vähentää 7%. Tätä eroavaisuutta on selitetty sillä, että osakeyhtiö voi vähentää paljon enemmän kuluja kuin autonomo.