Autonomon velvollisuudet

Lokakuu 2022

Mitä autonomon tulee tehdä

Kun autonomosi on aloitettu ja tarvittavat ilmoitukset tehty viranomaisille, mihin autonomo-yrittäjänä työskentely sinut velvoittaa? Miten näitä velvollisuuksia hoidetaan?

Autonomomaksu

Ensimmäisestä päivästä lähtien tulee maksaa autonomomaksua, toisin sanoen sosiaalimaksua. Sosiaaliviranomainen veloittaa maksun yrittäjän tililtä joka kuun viimeinen arkipäivä. Autonomomaksu maksetaan aina kuluvalta kuulta, eli tammikuun viimeinen päivä maksetaan tammikuun sosiaalimaksu, helmikuussa helmikuun maksu jne.

Kun yrittäjä aloittaa ennen kuluvan kuun 15 päivää, veloitetaan autonomomaksu normaalisti kuun viimeinen arkipäivä. Jos aloitusajankohta on osunut kuluvan kuun lopulle - 15 päivä tai myöhemmin - maksetaan kuluvan kuun ja seuraavan kuun sosiaalimaksu seuraavan kuun lopussa. Esimerkki: yrittäjä aloittaa 20.10 autonomon. Lokakuun ja marraskuun sosiaalimaksut maksetaan marraskuun viimeinen arkipäivä.

Jos autonomomaksua ei veloiteta tililtä maksupäivänä, koska tilillä ei ole ollut tarpeeksi katetta, joutuu jo heti seuraavana päivänä maksamaan viivästyskuluja 10%. On äärimmäisen tärkeää varata riittävästi rahaa kuun lopun autonomomaksuun, varsinkin jos yrittäjä nauttii Tarifa Plana edusta. Viivästynyt maksu tarkoittaa automaattisesti edun menettämistä. 60€ sijaan joudut maksamaan 330€ seuraavaan kuun aikana. Maksu nousee vielä lisää, jos sitä ei suorita yhden kuukauden aikana.

Varaa rahaa kuun lopulla tilillesi ja huolehdi, että autonomomaksusi on veloitettu!

Vuosineljännes veroilmoitukset

Joka kolme kuukautta yrittäjän tulee antaa verottajalle tietyt veroilmoitukset. Annettavien veroilmoitusten määrä riippuu aina tapauskohtaisesti. Yleensä annetaan vähintään kaksi veroilmoitusta.

Tammi-, helmi- ja maaliskuun tapahtumat selvitetään verottajalle huhtikuussa.
Huhti-, touko- ja kesäkuun verot tilitetään heinäkuussa.
Heinä, elo-, syyskuun, kolmannen trimestren, tapahtumat ilmoitetaan lokakuussa.
Loka-, marras- ja joulukuun tapahtumien veroilmoitukset annetaan tammikuussa.

Luettelen tässä yleisimmät veroilmoitukset, jotka koskevat autonomoja:

Modelo 303: tällä veroilmoituksella tilitetään arvonlisävero, IVA.

Modelo 349: tämä informatiivinen veroilmoitus on tarkoitettu EU:n sisäisille tapahtumille. Kun autonomo on ROI-rekisterissä, eli hänellä on VAT-tunnus, jolla voi operoida EU:n sisällä ilman arvonlisäveroa, tulee kaikki nämä tapahtumat ilmoittaa verottajalle omalla veroilmoituksella. Tässä veroilmoituksessa eritellään tapahtumat - esim. hankinta, myynti, palveluntuotto - ja yritykset, joiden kanssa on käyty kauppaa.

Modelo 111: ennakkoveronpidätys. Tämä veroilmoitus tulee täyttää silloin kun yrittäjällä on työntekijöitä. Näiden työntekijöiden palkasta pidätetty ennakkovero tilitetään verottajalle tämän ilmoituksen avulla. Lisäksi tätä modeloa käytetään silloin, kun yrittäjä on ostanut palvelun toiselta autonomolta, jonka toimiala kuuluu ammatinharjoittajien ryhmään ja tämän on harjoitettava ennakonpidätystä, retención, laskullaan.

Modelo 115: vuokranmaksun ennakkoveronpidätys. Jos olet vuokrannut liiketilan toiminnallesi, harjoitetaan laskuilla 19% ennakkoveroa, retenciónia. Tällä veroilmoituksella maksetaan tuo 19% suoraan verottajalle joka kolmas kuukausi.

Modelo 130: yrittäjän oma ennakkovero. Joka vuosineljännes autonomo maksaa 20% ennakkoveroa tuloistaan.

Veroilmoitukset voi antaa itse omalla sähköisellä allekirjoituksella tai kääntyä kirjanpitäjän, asesorían tai gestorían puoleen. Vaikka ammattilainen antaisi veroilmoituksesi puolestasi, ovat verot yrittäjän velvollisuus ja yrittäjä maksaa aina itse omat veronsa. Maksettava vero suoraveloitetaan autonomon pankkitililtä.
Älä maksa verojasi kenellekään muulle kuin suoraan verohallinnolle!

Vuosittaiset veroilmoitukset

Vuosineljännes veroilmoitusten lisäksi joka vuosi annetaan yhteenveto veroilmoitukset lähes kaikista yllä luetelluista modeloista.

Modelo 390: yhteenveto veroilmoitus koskien IVAa.

Modelo 347: informatiivinen veroilmoitus koko vuoden tapahtumista, jotka ylittävän 3.005,06€ yhden asiakkaan tai toimittajan kanssa. Kun esim. olet ostanut samalta palveluntarjoajalta kalenterivuoden aikana 5.000€:lla palveluita, tunnistetaan tässä modelossa palveluntarjoaja ja ilmoitetaan ostettujen palveluiden hinta, sisältäen IVAn. Tyypillistä onkin, että kirjanpitoon kirjatut laskut tarkistetaan yritysten kesken ennen tämän ilmoituksen antamista.

Modelo 180: yhteenveto veroilmoitus modelosta 115 eli ennakkoveronpidätys liiketilan vuokraamisessa. Tässä ilmoituksessa ilmoitetaan liiketilan vuokraaja sekä liiketilan sijainti, sillä aiemmissa vuosineljännes ilmoituksissa ainoastaan maksettiin vero ilman vuokraajan tietoja.

Modelo 190: yhteenveto työntekijöiltä ennakkopidätetystä verosta sekä muiden ammattilaisten puolesta maksetusta retención, eli ennakkoverosta. Tämä modelo on yhteenveto aiemmin annetuista modelo 111:stä.

Modelo 100: tuloveroilmoitus, joka on kaikille yksityishenkilöille sama. Ei ole väliä oletko työskennellyt autonomona, palkkatyöntekijänä, saatko eläkettä tai muuta tukea valtiolta - kaikki täyttävät saman veroilmoituksen. Autonomoille tämä modelo on pakollinen. Tuloveroilmoituksessa huomioidaan koko kalenterivuoden aikana ansaitut kaikki tulot, Espanjassa ja muualla maailmassa, ja lasketaan lopullisen veron määrä. Yrittäjä on maksanut jo 20% ennakkoveroa vuoden aikana ja joskus tämä määrä on ei ole tarpeeksi - silloin tulee maksaa mätkyjä. Joskus ennakkoveroa on maksettu liikaa ja silloin voi saada veronpalautuksia.

Sähköinen asiointi viranomaisten kanssa

Espanjan laki velvoittaa autonomoja asioimaan viranomaisten kanssa sähköisesti. Tähän tarvitset sähköistä allekirjoitusta, josta on hyötyä monessa muussakin tilanteessa.

Kun yrittäjällä on sähköinen allekirjoitus ja hän on ilmoittanut yhteystietonsa verottajalle, saa yrittäjä aina ilmoituksen SMS viestillä ja/tai sähköpostiinsa kun verottajalla on asiaa. Tämän jälkeen voidaan kirjautua verottajan sivuille ja vastaanottaa ilmoitus. Kaikki kommunikointi tapahtuu sähköisesti. Viestien selvityspyyntöihin vastataan verottajan sivujen kautta. Velkoja voidaan maksaa ja niille voidaan hakea maksusuunnitelmaa tarvittaessa. Sähköisen allekirjoituksen avulla voidaan hakea kätevästi ja nopeasti tarvittavia verotodistuksia verottajan sivuilta. Veroilmoitusten antamiseen tarvitaan myös certificado digitalia.

Asiointi sosiaaliviranomaisen kanssa on sekin kätevintä sähköisellä tunnistautumisella. Autonomon aloitusilmoitus annetaan sähköisellä allekirjoituksella kirjautumalla. Lisäksi verottajan tavoin voidaan velkoja maksaa, hakea maksusuunnitelmaa, ladata tarvittavia asiakirjoja ja todistuksia, muuttaa tietoja jne. Varsin tärkeää sähköinen asioiminen tulee olemaan vuodesta 2023 alkaen, kun autonomomaksu muuttuu todellisten tulojen mukaiseksi - jos tulosi muuttuvat kalenterivuoden aikana, tulee sosiaaliviranomaiselle ilmoittaa asiasta pikemmiten ja oikaista sosiaalimaksun määrää.

Sähköinen allekirjoitus on aivan pakollinen, jos haluaa hakea tukirahoja. Esimerkiksi Andalucian aluehallinnon sähköisessä portaalissa haetaan kaikkia yrittäjyyden tukirahoja ja aluehallinto ilmoittaa päätöksestään vain sähköisesti oman tiedotuskanavansa Notific@n kautta.

Oliko tässä kaikki?

Vaikka tässä postauksessa suurimmaksi osaksi käsittelen autonomon verovelvollisuuksia, ei tule myöskään unohtaa muita velvoitteita: